Her beskrives problemstillinger og scenarier der belyser forskellen mellem patientrådgivere og bistandsværger:

Her opremses alle love og bekendtgørelser der er relevante for bistandsværger og patientrådgivere i Danmark:

Du bør læse ny information om ændring af psykiatriloven pr. 1. juni 2015 for at få et opdateret indblik i hvad der er sket af ændringer i psykiatriloven pr. 1. juni 2015.

Supplerende læsning: