Love

Du kan finde vores samling af relevante links til gældende danske love på denne side.

Adresser

Websted Beskrivelse
Arresthuse i DanmarkKontaktoplysninger til alle danske arresthuse.
Bosteder i DanmarkIngen central oversigt forefindes.
Direktoratet for KriminalforsorgenKontaktoplysninger til kriminalforsorgen.
Domstole og byretter i DanmarkKontaktoplysninger til alle danske domstole og byretter.
Fængsler i DanmarkKontaktoplysninger til alle danske fængsler.
Pensioner i DanmarkKontaktoplysninger til kriminalforsorgens pensioner.
Politikredse i DanmarkKontaktoplysninger til alle danske politikredse.
Sikringsafdelingen i SlagelseOplysninger om Sikringsafdelingen i Slagelse.
Statsforvaltningens afdelinger i DanmarkKontaktoplysninger til Statsforvaltningen.
Sygehuse i DanmarkKontaktoplysninger til alle somatiske og psykiatriske sygehuse i Danmark.

Hjemmesider

Websted Beskrivelse
www.118.dk Telefonoplysning.
Ankestyrelsen.dk Ankestyrelsen.
Borger.dk Indgang til alskens services for borgere i Danmark.
De Gule Sider Søgning på personer og finder hurtigt rutebeskrivelser.
Det Etiske Råd Det Etiske Råd.
LaegerUdenFilter.dkLæger uden filter.
Ombudsmanden.dk Ombudsmanden.
Patientombuddet.dk Samlet klagecentral over behandling i det danske sundhedsvæsen.
Retsinformation.dk Søgbart arkiv over de danske love.
Retslaegeraadet.dk Retslægerådet.
Skizofre9til5.dk Til dem der møder skizofrene på arbejdspladsen.
Socialpolitik Online Dit socialpolitiske indblik og overblik.
Socialstyrelsen.dk Søg f. eks. på: "dom udviklingshæmmede" og "anbragte udviklingshæmmede".
Statsforvaltningen.dkStatsforvaltningen i Danmark.
Ugeskriftet.dk Ugeskrift for læger.
VidensbasenDele af anklagemyndighedens vidensbase hvori man kan søge.
Østre Landsret: Takster og salærerDiverse takster og salærer fra Østre Landsret.

Psykiatrisk Information (PsykInfo)

PsykInfo tilbyder bøger, materiale m.m. om alle psykiatriske sygdomme:

Websted
PsykInfo, Region Hovedstaden
PsykInfo, Region Midtjylland
PsykInfo, Region Nordjylland
PsykInfo, Region Sjælland
PsykInfo, Region Syddanmark