Lovstof Sidst opdateret: søndag d. 26. juni 2022

Nedenfor finder du vores liste af relevant lovstof der kan læses online ved at klikke på lovens titel i kolonnen Titel.

Du kan klikke på kolonneoverskriften for at få tabellen sorteret efter det angivne felt. Hvis du kun vil se de seneste ændringer, så klik på Dato kolonneoverskriften.

Du kan trække tabellerne mod venstre for at se flere detaljer i dem.

Typerne af nationale regelsæt er som følger:

KodeNavnBetydning
LOVLovEt af folketinget vedtaget sæt regler for en eller flere befolkningsgrupper.
LBKLovbekendtgørelseEn ministeriel sammenskrivning af en lov og dens ændringer.
BEKBekendtgørelseEn ministeriel klarlægning af oftest tekniske detaljer i en lov.
Type Nr. Dato Titel
LBK 265 25/02-2022 Retssikkerhed og administration på det sociale område
LBK 185 01/02-2022 Anvendelse af tvang i psykiatrien (Psykiatriloven)
LBK 210 27/01-2022 Sundhedsloven
LBK 170 24/01-2022 Social service (Serviceloven)
BEK 2124 25/11-2021 Fri proces
BEK 2123 25/11-2021 Offentlig retshjælp ved advokater
LBK 1851 20/09-2021 Straffeloven
LBK 1835 15/09-2021 Rettens pleje (Retsplejeloven)
BEK 1213 01/06-2021 Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
LOV 285 27/02-2021 Epidemier m.v. (Epidemiloven)
LBK 145 24/02-2020 Offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)
BEK 1512 17/12-2019 Ændring af bekendtgørelse om bistandsværger
LBK 1333 09/12-2019 Fuldbyrdelse af straf m.v. (Straffuldbyrdelsesloven)
LBK 1270 29/11-2019 Politiets virksomhed (Politiloven)
LBK 1121 12/11-2019 Retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (Retssikkerhedsloven)
BEK 1075 31/10-2019 Anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger
BEK 1077 27/10-2019 Forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn
BEK 1078 27/10-2019 Patientrådgivere
BEK 1079 27/10-2019 Tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger
BEK 1080 27/10-2019 Underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien
BEK 1081 17/10-2019 Åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele, kropsvisitation og anvendelse af kropsscannere og narkohunde m.v.
BEK 657 28/06-2019 Ret til sygehusbehandling m.v.
BEK 359 04/04-2019 Information og samtykke i forbindelse med behandling og videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.
LBK 995 14/06-2018 Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
LOV 502 23/05-2018 Behandling af personoplysninger (Databeskyttelsesloven)
BEK 526 23/05-2018 Betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven
BEK 1093 11/09-2015 Samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger.
LBK 433 22/04-2014 Forvaltningsloven
LBK 349 22/03-2013 Folketingets Ombudsmand (Ombudsmandsloven)
BEK 1447 15/12-2010 Forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
BEK 1414 10/12-2010 Personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse
BEK 1340 02/12-2010 Fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser
LOV 706 25/06-2010 Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love
BEK 947 24/09-2009 Bistandsværger
LOV 440 09/06-2004 Det Etiske Råd
BEK 200 25/03-2004 Udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret
LBK 790 10/09-2002 Sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. (Centralstyrelsesloven)
BEK 1068 17/12-2001 Forretningsorden for Retslægerådet
LOV 60 25/03-1961 Retslægerådet

Copyright © 1997-2022 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12