Her er spørgsmål fra medlemmer og svar fra bestyrelsen på samme. Har du et spørgsmål, så brug venligst denne formular til at stille spørgsmål med. Hvis spørgsmålet er af almen interesse medtages det her.

Du kan klikke på ethvert af nedenstående spørgsmål for at se det detaljerede svar fra LPD's panel.

NummerSpørgsmål
0001Kan en psykiatrisk afdeling lovligt kræve, at man som bistandsværge skal lade sig visitere og aflevere sin mobiltelefon under besøget? Nægtes dette, nægter afdelingen adgang til ens klient.
0002En bruger med en behandlingsdom vil klage over en igangværende tvangsindlæggelse. Har jeg som bistandsværge noget med det at gøre?
0003En patient der bliver tvangsmedicineret ønsker at indtage den ordinerede medicin frivilligt, men overlægen ønsker at fortsætte medicineringen som tvangsbehandling. Er det lovligt?
0004Et psykiatrisk center vil have mig til at oplyse navne m.v. på mine klienter. Jeg føler ikke at jeg bør gøre det. Har jeg ret?
0005Hvordan bliver man patientrådgiver?
0006Hvordan bliver man bistandsværge?
0007Bliver der udbetalt 3 måneders vederlag ved indlæggelse på somatisk hospital?
0008Fri og uhindret adgang? (Fortolkning af §26, stk. 2.)
0009Er vederlaget for beskikkelse under retssagens behandling et engangsbeløb?
0010Hvem betaler for prøvelser af domme efter §68, §69 eller §70?
0011Kan der klages over statsadvokatens afgørelse mht. indlæggelse på åbent afsnit?
0012Kan en klient lovligt rejse til udlandet på ferie?
0013Skal en dømt prøves ved samme retskreds som den oprindelige dom?
0014Kan en politikreds lovligt nægte udbetaling af 3-måneders vederlag, når dømte har en dom til forvaring og er anbragt i fængsel?
0015Kan en politikreds lovligt nægte udbetaling af kørselsgodtgørelse hvis anmodning herom ikke er fremsendt månedsvis?
0016Kan en politikreds lovligt nægte udbetaling af 3-måneders vederlag hvis anmodning herom går længere end 3 måneder tilbage?