LPD Logo
Bistandsværger
Lygtepæl

Alle, der har en dom til institution eller en dom, der giver mulighed for anbringelse i institution efter straffelovens §68, skal have beskikket en bistandsværge, jf. straffelovens §71. Bistandsværgen kan beskikkes før dom til institution, men skal beskikkes efter en dom til institution eller en dom med mulighed derfor.

Der beskikkes således ikke en bistandsværge, hvis der idømmes en "mindre indgribende foranstaltning", men kun hvis der idømmes en "mere indgribende foranstaltning". Bistandsværgen skal holde sig underrettet om den dømtes tilstand og drage omsorg for, at opholdet og andre foranstaltninger ikke udstrækkes længere end nødvendigt.

Værgens beskikkelse ophører, når retsforanstaltningen endeligt ophæves.

Copyright © 1997-2024 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12