Lovstof

Nedenfor finder du vores liste af relevant lovstof der kan læses online ved at klikke på lovens titel i kolonnen Titel.

Når du klikker på en lovtitel, så bør du lige tjekke om der står Historisk i toppen af den side du kommer til på Retsinformation.dk. Hvis der står Historisk, så er loven blevet ændret siden vi sidst opdaterede denne side og så må du gerne orientere webmaster pr. mail, så vi kan rette listen her.

Vi prøver at opdatere denne side hver søndag, men det kan glippe pga. travle kalendere og andre faktorer.

Siden blev sidst opdateret og nye love indarbejdet d. 23. november 2020.

Du kan trække tabellen mod venstre for at se flere detaljer i den.

Typerne af nationale regelsæt er som følger:

KodeNavnBetydning
LOVLovEt af folketinget vedtaget sæt regler for en eller flere befolkningsgrupper.
LBKLovbekendtgørelseEn ministeriel sammenskrivning af en lov og dens ændringer.
BEKBekendtgørelseEn ministeriel klarlægning af oftest tekniske detaljer i en lov.
Type Nummer Dato Titel
BEK 1075 31/10-2019 Anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger
LBK 936 2/9-2019 Anvendelse af tvang i psykiatrien (psykiatriloven)
BEK 1066 29/6-2020 Begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
LOV 502 23/5-2018 Behandling af personoplysninger (databeskyttelsesloven)
BEK 526 23/5-2018 Betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier (ophævet)
BEK 947 24/9-2009 Bistandsværger
LOV 440 9/6-2004 Det Etiske Råd
LBK 349 22/3-2003 Folketingets Ombudsmand (ombudsmandsloven)
BEK 1077 27/10-2019 Forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn
BEK 1068 17/12-2001 Forretningsorden for Retslægerådet
BEK 1447 15/12-2010 Forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
LBK 433 22/4-2014 Forvaltningsloven
BEK 1340 2/12-2010 Fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser
BEK 724 28/5-2020 Fri proces
BEK 359 4/4-2019 Information og samtykke i forbindelse med behandling og videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.
LBK 995 14/6-2018 Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
BEK 1503 18/12-2019 Offentlig retshjælp ved advokater
LBK 145 24/2-2020 Offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven)
BEK 1078 27/10-2019 Patientrådgivere
BEK 1414 10/12-2010 Personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse
LBK 1270 29/11-2019 Politiets virksomhed (politiloven)
LOV 60 25/3-1961 Retslægerådet
LBK 1445 29/9-2020 Rettens pleje (retsplejeloven)
LBK 1121 12/11-2019 Retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (retssikkerhedsloven)
LBK 1555 2/11-2020 Retssikkerhed og administration på det sociale område
BEK 657 28/6-2019 Ret til sygehusbehandling m.v.
BEK 1093 11/9-2015 Samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger.
LBK 1287 28/8-2020 Social service (serviceloven)
LBK 1650 17/11-2020 Straffeloven
LBK 1333 9/12-2019 Fuldbyrdelse af straf m.v. (straffuldbyrdelsesloven)
LBK 903 26/8-2019 Sundhedsloven
LBK 790 10/9-2002 Sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. (centralstyrelsesloven)
BEK 989 25/9-2019 Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
BEK 1079 27/10-2019 Tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger
BEK 200 25/3-2004 Udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret
BEK 1080 27/10-2019 Underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien
BEK 1081 27/10-2019 Åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele, kropsvisitation og anvendelse af kropsscannere og narkohunde m.v.
BEK 1512 17/12-2019 Ændring af bekendtgørelse om bistandsværger
LOV 706 25/6-2010 Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love.

Copyright © 1997-2020 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12