Lovstof

Nedenfor finder du vores liste af relevant lovstof der kan læses online ved at klikke på lovens titel i kolonnen Titel.

Når du klikker på en lovtitel, så bør du lige tjekke om der står Gældende eller Historisk i øverste højre hjørne af den side du kommer til på Retsinformation.dk. Hvis der står Historisk, så er loven blevet ændret siden vi sidst opdaterede denne side og så må du gerne orientere webmaster pr. mail, så vi kan rette listen her.

Vi prøver at opdatere denne side hver søndag, men det kan glippe pga. travle kalendere og andre faktorer.

Siden blev sidst opdateret og nye love indarbejdet d. 7. september 2019.

Du kan trække tabellen mod venstre for at se flere detaljer i den.

Type Nummer Dato Titel
BEK 1138 2010.12.02 Anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger
BEK 1160 2015.09.29 Anvendelse af tvang i psykiatrien
LOV 502 2018.05.23 Behandling af personoplysninger
BEK 526 2018.05.23 Betaling for afskrifter, edb-udskrifter og fotokopier (ophævet)
BEK 947 2009.09.24 Bistandsværger
LOV 502 2018.05.23 Databeskyttelsesloven
LOV 440 2004.06.09 Det Etiske Råd
LOV 349 2003.03.22 Folketingets Ombudsmand
BEK 1339 2010.12.02 Forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn
BEK 1068 2001.12.17 Forretningsorden for Retslægerådet
BEK 1447 2010.12.15 Forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
BEK 433 2014.04.22 Forvaltningsloven
BEK 1340 2010.12.02 Fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser
BEK 1372 2018.11.28 Fri proces
BEK 359 2019.04.04 Information og samtykke i forbindelse med behandling og videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.
LBK 995 2018.06.14 Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
BEK 1373 2018.11.28 Offentlig retshjælp ved advokater
LOV 606 2013.06.12 Offentlighed i forvaltningen
BEK 1341 2010.12.02 Patientrådgivere
BEK 1414 2010.12.10 Personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse
LOV 956 2015.08.20 Politiets virksomhed
LOV 60 1961.03.25 Retslægerådet
LBK 1284 2018.11.14 Rettens pleje (Retsplejeloven)
LOV 442 2004.06.09 Retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb
og oplysningspligter
LBK 826 2019.08.16 Retssikkerhed og administration på det sociale område
BEK 657 2019.06.28 Ret til sygehusbehandling m.v.
BEK 1093 2015.09.11 Samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger.
LBK 798 2019.08.07 Serviceloven
BEK 1156 2018.09.20 Straffeloven
LBK 1491 2017.12.13 Straffuldbyrdelsesloven
LBK 903 2019.08.26 Sundhedsloven
LBK 790 2002.09.10 Sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
BEK 264 2018.03.25 Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte
BEK 1342 2010.12.02 Tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger
BEK 200 2004.03.25 Udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret
BEK 1343 2010.12.02 Underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien
BEK 1102 2015.09.11 Undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslag-
læggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling
LOV 706 2010.06.25 Ændring af klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.m.
LOV 428 2003.06.10 Ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
LOV 404 2010.04.21 Ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Copyright © 1997-2019 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12