LPD Logo
Kursusregler

LPD tilbyder flere gange årligt kurser for patientrådgivere og bistandsværger i Danmark. Kurserne tilbydes på vegne af Sundheds- og Justitsministeriet. De er gratis at deltage i for alle bistandsværger og patientrådgivere i Danmark.

LPD bevilges penge til afholdelse af kurserne via finansloven. Bevillingerne administreres af Justitsministeriet.

Der gælder følgende regler for LPDs kurser:

  1. Alle tilmeldinger sker efter først til mølle princippet, dog vil nye bistandværger og patientrådgivere have fortrinsret til deltagelse i begynderkursus, hvis de ikke tidligere har deltaget i et sådant.

  2. LPDs kurser er kun for patientrådgivere og bistandsværger i den danske ordning. Dvs. patientrådgivere og bistandsværger der fungerer i den grønlandske ordning skal søge hjælp i Det Grønlandske Hus.

  3. Pårørendebistandsværger tilbydes et begynderkursus, men ikke fortsætterkursus og ej heller deltagelse i temadage. Det samme gælder for patientrådgivere udenfor listen, der beskikkes for en enkelt patient. Dette skyldes en økonomisk prioritering pga. begrænsede midler og stor søgning på vores kurser.

  4. Ophold er normalt i et enkeltværelse. Hvis du ønsker et dobbeltværelse skal den kursusansvarlige kontaktes (se programmet som findes på siden med oplysninger om det pågældende kursus).

  5. Kørselsgodtgørelse for deltagelse i et af LPDs kurser indberettes altid til SKAT. Kursisterne skal i rubrik 29 på selvangivelsen angive det beløb der er modtaget for kørsel og huske at gemme afregningsblanketten fra LPD som dokumentation. Rubrik 29 dækker over "Honorarmodtageres (fx medlemmer af bestyrelser, konsulenter, foredragsholdere mv.) udgifter til kørsel og andre udgifter, der specielt knytter sig til honorarvederlaget." Kørselsgodtgørelsen fratrækkes således fra den skattepligtige indkomst, således at den bliver skattefri.

Copyright © 1997-2024 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12