Nyheder Sidst opdateret: tirsdag d. 7. juni 2022

7. juni 2022:
Referat fra Temadage 2022 (landsmøde) er nu lagt op. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt.

23. maj 2022:
LPD Avisen 120 fra april 2022 er nu lagt op på hjemmesiden.

22. april 2022:
Programmet for Temadage 2022 i Silkeborg er blevet opdateret. Det kan hentes via dette link eller på siden med kursusbeskrivelsen.

14. april 2022:
Der er nu åbent for tilmelding til Temadage 2022 (landsmøde) i Silkeborg.

Landsmødet afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 2. Formanden fremlægger LPD's beretning.
 3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger LPD's budget for næste år samt forslag til kontingent gældende for det efterfølgende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
  På valg er: Erik Dahlgaard, Britta Nielsen og Michael Just Jensen til bestyrelsen.
  På valg er: Jes Højris Hansen og Brian Olsen som suppleanter.
 7. Valg af regnskabskontrollant og suppleant.
  På valg er Winnie Kirchheiner og som suppleant Else Marie J. Rosendahl.
 8. Eventuelt

Der er stemmeret for aktive medlemmer, som har betalt kontingent senest d. 8. maj 2022.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, LPD

16. februar 2022:
Psykiatriloven er blevet ændret pr. 1. februar 2022. Du kan altid se de nyeste lovændringer ved at klikke på Dato kolonnen på siden med love.

8. december 2021:
LPD Avisen 119 er nu lagt op på hjemmesiden.

23. november 2021:
Der er nu åbent for tilmelding til Begynderkursus 2022 i Middelfart.

11. august 2021:
Der er nu åbent for tilmelding til Temadage 2021 i Ejby.

9. august 2021:
LPD Avisen 118 er nu lagt op på hjemmesiden.

6. juli 2021:
Siden med bestyrelsesmedlemmer er nu opdateret til at afspejle resultatet af det netop overståede landsmøde.

Derudover er referatet for landsmødet 2021 også lagt op.

18. maj 2021:
Kompetencecenter for Retspsykiatri har sendt LPD følgende mail med programmet (PDF) i linket nedenfor:

Kære Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark,

Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) udbyder et kursus målrettet pårørende til retspsykiatriske patienter. Kurset har til formål at styrke pårørendes mulighed for at bidrage til retspsykiatriske patienters recovery-processer.

Kurset består af fire undervisningsgange i perioden 17. - 28. september 2021, og tilmeldingsfristen er 10. august. Kurset afholdes i RHPs lokaler, Kristineberg 3, Østerbro/København (programmet er vedhæftet).

Vi har stort brug for hjælp til at udbrede viden om kurset til pårørende, der kunne være interesseret i at deltage. Vi håber derfor, at I vil hjælpe os med dette. I er meget velkomne til at dele den vedhæftede pdf, og vi sender også gerne fysiske eksemplarer af programmet.

Med venlig hilsen

Liv Os Stølan

Projektleder, cand.polit./kriminolog
Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR)
Mobil: + 45 20 28 21 97
Mail: liv.os.stoelan@regionh.dk
Web: www.psykiatri-regionh.dk/kfr

Region Hovedstadens Psykiatri
Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR)
Boserupvej 2
4000 Roskilde
Web: www.psykiatri-regionh.dk

28. april 2021:
Indkaldelse til Temadage 2021 i Ringsted findes her. Det er nu muligt at tilmelde sig.

23. april 2021:
LPD Avisen 117 er nu lagt op på hjemmesiden.

10. marts 2021:
Lovhjemmel for videomøder:

Fravigelsen af regler om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn er sket med hjemmel i bekendtgørelse nr. 2171 af 22. december 2020, som har hjemmel i § 12 d, stk. 1 og stk. 2.

Det fremgår af § 68, stk. 4 i den nye epidemilov, at regler, der er fastsat med hjemmel i bl.a. § 12 d i den ”gamle” epidemilov, ophæves den 15. april 2021 - forslag til lov om epidemier.

Epidemiloven udløb 28. februar og den nye trådte i kraft 1. marts 2021, og det er altså efter den nye lovs § 68, stk. 4, at bekendtgørelse 2171 af 22. december 2020 fortsat er i kraft.

28. december 2020:
Vores webmaster har nu tilføjet en funktion til at sortere vores lovstof efter en valgt kolonne. Dette er især nyttigt, hvis man lige skal se om der er kommet nye lovændringer siden man sidst besøgte siden: Klik blot på Dato kolonnen og lovsamlingen bliver sorteret efter aftagende dato så de nyeste love er øverst og de ældste nederst.

22. december 2020:
Der er nu kommet en rapport fra Nævnenes Hus i Viborg om Erfaringer med Virtuelle Nævnsmøder i Det Psykiatriske Patientklagenævn (PDF). Derudover er der et et følgebrev af Christian Lützen (PDF), direktør for Nævnenes Hus.

7. december 2020:
Set i lyset af den aktuelle smitte situation, hvor forsamlingsbegrænsningen på højst 10 personer er forlænget til den 28. februar, har bestyrelsen besluttet at aflyse det planlagte kursus i februar 2021.

Vi følger situationen nøje og håber det bliver muligt, at holde et arrangement i løbet af foråret.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, LPD

7. december 2020:
LPD Avisen 116 er nu lagt op på hjemmesiden.

7. oktober 2020:
Beretning og referat fra Temadage 2020 er nu lagt op. Siden om bestyrelsen er opdateret i samme omgang.

29. juli 2020:
Der er nu åbent for tilmelding til Temadage 2020.

Husk at du skal være medlem og have betalt kontingent senest 14 dage før landsmødet for at kunne stemme!

28. juli 2020:
Det nye nummer 115 af LPD Avisen er nu lagt på hjemmesiden.

3. juli 2020:
Der er kommet endnu en ændring af bekendtgørelsen om Coronavirus:

 1. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

19. juni 2020:
Besøgsrestriktionerne for patientrådgivere er nu blevet ophævet igen. Patientklagenævnet afholder igen møder som videomøder. Se følgende bekendtgørelser:

 1. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).
 2. Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Det første link peger til den nyeste, opdaterede bekendtgørelse, det andet link peger til den gamle, nu ændrede bekendtgørelse.

30. marts 2020:
Den 29. marts 2020 trådte nogle særbestemmelser i kraft for patientrådgivere og bistandsværger. Der er tale om §5 til §7 i følgende bekendtgørelse.

28. marts 2020:
Temadage i Ålborg fra den 24. til 26. april 2020 er blevet flyttet til 2. til 4. oktober 2020 men afholdes samme sted.

18. marts 2020:
Der er kommet en orientering fra Det Psykiatriske Patientklagenævn om hvordan man fremover afholder nævnsmøder (PDF) i lyset af COVID-19 (Corona virussen).

14. marts 2020:
Der er nu åbent for tilmelding til temadage i Ålborg. Det er dog endnu lidt usikkert om arrangementet kan gennemføres pga. Corona virussen.

LPD-temadage den 24. til 26. april 2020.
Set i lyset af situationen med Corona, er gennemførelsen af LPD-temadagene blevet usikker. Vi har fået et afbud, men også en bekræftelse på deltagelse fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, under forudsætning af at situationen bliver mere normal sidst i april. Vi slår derfor programmet op for tilmelding, så satser vi på af holde et arrangement - måske i en tilrettet form. Så ved interesse må man gerne tilmelde sig, så ser vi hvad der bliver af mulighed til april.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, LPD

6. februar 2020:
LPD tager ikke længere imod MobilePay betalinger, da der kun var få der brugte det og det er blevet for dyrt at bruge.

3. februar 2020:
Datoerne for de to næste kurser er nu fastlagte, men der er ikke åbent for tilmelding endnu:

 1. Temadage og landsmøde, Hotel Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Ålborg fra d. 24. til 26. april 2020.
 2. Fortsætterkursus, Østfyn eller Vestsjælland, fra d. 2. til 4. oktober 2020.

25. januar 2020:
Justitsministeriet har besluttet at føring af liste m.v. over bistandsværger nu ligger hos Rigspolitiet. Denne opgave lå tidligere hos Statsforvaltningen.

5. januar 2020:
Tilmeldingsfristen for Begynderkursus 2020 er flyttet til d. 7. januar 2020.
Hvis du oplever problemer med at tilmelde dig på hjemmesiden, kan du kontakte kassereren direkte.

17. december 2019:
Tilmeldingsfristen for Begynderkursus 2020 er flyttet til d. 5. januar 2020.

4. december 2019:
LPD Avisen nummer 114 er nu lagt op.

1. december 2019:
Der er nu åbent for tilmelding til kurset Begynder 2020 i Middelfart.

5. november 2019:
Datoerne for begynderkursus 2020 og temadage 2020 er nu fastlagte:

 1. Begynderkursus afholdes den 31. januar til 2. februar 2020.
  Kurset er for dem der ikke har været på kursus eller kun har været på et kursus.
 2. Temadage og landsmøde afholdes den 24. til 26. april 2020 på hotel Comwell Hvide Hus i Ålborg.
  Temadagene er for ansatte bistandsværger og patientrådgivere.

Program og tilmelding kommer her på hjemmesiden, så hold øje med den.

3. november 2019:

 1. Der er kommet en ny bekendtgørelse om patientrådgivere.
 2. Retsplejeloven blev ændret i september 2019.
 3. Straffeloven blev også blevet ændret i september 2019.
 4. Kursusreglerne er blevet udvidet og revideret.
 5. Der er tilføjet en side med formularer til patientklager under Guides, Klagevejledning.

10. oktober 2019:
Menupunktet Kurser, der førhen førte til en liste af aktuelle kurser, er nu blevet ændret til en menu med to punkter:

 1. Kursusregler - her kan man til enhver tid læse de gældende regler for LPDs kurser.
 2. Kursusoversigt - her kan man tilmelde sig et kommende kursus, hvis der er nogen.

Alle kursister bedes venligst læse Kursusreglerne, da de er blevet ændret i løbet af efteråret 2019.

30. september 2019:
Deltagerkreds på LPD’s kurser
Som tidligere oplyst har bestyrelsen besluttet, at pårørende bistandsværger udelukkende kan deltage på eet begynderkursus. Denne beslutning er, før den er offentliggjort og dermed trådt i kraft, afklaret med Justitsministeriet, som har oplyst, at de ikke har bemærkninger til denne begrænsning. Tilsvarende gælder beslutningen om, at kurser udelukkende er for bistandsværger og patientrådgiver i den danske ordning.

20. september 2019:
Det nyeste nummer af LPD Avisen, nummer 113 fra september 2019, er nu lagt op på siden med aviser.

31. august 2019:
Kasserer Anne Sieg har skiftet adresse.

30. august 2019:
Der er nu åbent for tilmelding til kurset "Fortsætter 2019" fra 4. til 6. oktober 2019 i Korsør.

I den anledning er der nogle ændringer vedrørende deltagelser i LPDs kurser:

Ændringer vedrørende adgang til LPD arrangementer

På sidste bestyrelsesmøde blev der besluttet nogle ændringer vedrørende deltagelse i kurser og temadage.

 • Eftersom der nu ikke kommer forvaringsdømte fra Grønland mere, er LPD kurser fremadrettet åbne for bistandsværger og patientrådgivere der fungerer i den danske ordning. De der fungerer i den Grønlandske ordning, skal således bruge rådgivningen fra Det Grønlandske hus.
 • Da vi har stor søgning på vores kurser, må vi prioritere de økonomiske midler. Vi tilbyder derfor fremadrettet interesserede pårørende bistandsværger deltagelse i et begynderkursus. Herudover er kurser og temadage forbeholdt listebistandsværger og ansatte patientrådgivere, da disse har flere klienter. Dvs. at pårørende bistandsværger som har været på kursus, ikke bliver tilbudt flere kurser.

Den nye ordning træder i kraft med det samme.

Hvis man som pårørendebistandsværge er medlem af LPD, kan man få råd og bistand i konkrete spørgsmål som hidtil. Her sker der ingen ændringer.

8. august 2019:
Kære kursusdeltagere,

Justitsministeriet har henover sommeren været i dialog med Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration (SAM) omkring udbetaling af kørselsgodtgørelse i forbindelse med LPD's kursusaktiviteter. Det er desværre ikke lykkedes, at finde en løsning hvor de kursister, der modtager kørselsgodtgørelse, ikke får denne kørselsgodtgørelse indberettet til SKAT.

En arbejdsgiver kan kun udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til personer med et ansættelsesforhold, og da deltagerne på LPD's kurser ikke har et ansættelsesforhold i Justitsministeriet, skal udbetalingen af kørselsgodtgørelse altså indberettes til SKAT.

Kursisterne skal i rubrik 29 på sin selvangivelse angive det beløb der er udbetalt for kørsel og gemme afregningsblanketten fra LPD som dokumentation herpå (fremover får kursister en kopi af blanketten). Rubrik 29 dækker over: ”Honorarmodtageres (fx medlemmer af bestyrelser, konsulenter, foredragsholdere mv.) udgifter til kørsel og andre udgifter, der specielt knytter sig til honorarvederlaget”, og er den rubrik kørslen trækkes ud af den skattepligtige indkomst igen, således at den bliver skattefri.

Det har ikke muligt at finde en nemmere løsning efter Justitsministeriet er overgået til nyt lønsystem. Justisministeriet beklager den lange sagsbehandlingstid. Kørsel for begynderkurset i Aalborg i marts 2019 og temadage/landsmøde i april 2019 bliver udbetalt snarest.

Anne Sieg, 7. august 2019

25. juni 2019:
Jobopslaget for patientrådgivere til Bornholm er nu fjernet igen.

3. juni 2019:
Der er nu et jobopslag for patientrådgivere til Bornholm på forsiden af LPD-Info.dk.

13. maj 2019:
Alle sider i menuen Links er dags dato blevet ajourført. Pga. en ren forglemmelse var dette ikke sket siden 2017.

8. maj 2019:
Siden med bestyrelsesmedlemmer er nu opdateret til at afspejle de ændringer der kom efter temadage i Middelfart.

11. marts 2019:

 1. Der er nu åbnet op for tilmelding til temadage i Middelfart. Husk at du skal være medlem for at stemme!
 2. Det nyeste nummer af LPD Avisen, nummer 112 fra marts 2019, er nu lagt op på siden med aviser.

Copyright © 1997-2022 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12