2016.10.31:

Vores kasserer, Mogens Michaelsen, har skiftet mail adresse. Hans nye adresse står denne side.

Vores kasserer har desværre haft ildebrand i sit hjem og derved har mistet alt sit IT udstyr.

Kursusprogrammet for Fortsætter 2 i Slagelse d. 11. til 13. november 2016 er nu lagt op som denne fil.

2016.10.11:

Vores webmaster har opdaget og rettet en større fejl i håndteringen af de tre formularer (indmeldelse, kursustilmelding og spørgsmål til LPD's panel). Fejlen var, at formularen ikke accepterede alle kombinationer af flueben sat i felterne for funktion (listebistandsværge, ..., andet). Såfremt du oplever problemer med en eller flere af formularerne, så skriv venligst til kasserer Mogens Michaelsen og han vil sætte webmaster til at løse problemet.

2016.05.22:

Temadage i Herning er nu vel overstået. LPD takker for god deltagelse. Se de nye medlemmer på Bestyrelsens side.

2016.02.28:

  1. Der er nu åbnet op for tilmelding til temadage fra 20. til 22. maj i Herning: tilmeld fra Kurser.
  2. Menuen er endnu engang blevet justeret for at forbedre overskueligheden.

2016.02.24:

Referat fra LPDs møde med §71 tilsynet er nu lagt op som denne PDF fil.

2016.02.08:

  1. Temadage bliver fra 20. til 22. maj 2016 i Herning.
  2. Landsmødet er fastlagt til 22. maj 2016 i Herning.

2016.01.09:

Der er blevet flyttet lidt rundt på tingene i håbet om at dette gør siden mere overskuelig. Dette påvirker primært menuen.

Da vi ikke længere opdaterer LPD Håndbogen, er en note om dette tilføjet til siden med rettelsesblade.

Vi har også simplificeret proceduren for at bekræfte at man ikke er en robot (som f. eks. sender spam til LPD's bestyrelse).

2015.07.27:

Vedtægterne og forretningsordenen findes nu under menupunktet Om.

2015.06.30:

Siden Info er nu blevet udvidet med flere relevante informationer om hvervet som bistandsværge og patientrådgiver.

2015.06.29:

Læs venligst ny information om ændring af psykiatriloven pr. 1. juni 2015.

2015.06.25:

Der er nu kommet nye vedtægter for LPD.

Der er endvidere kommet et nyt referat fra landsmødet 2015.

2015.06.13:

Der er kommet et nyhedsbrev fra LPD.

2015.04.13:

Der er nu kommet en ny forretningsorden fra LPD.

2014.10.13:

Formand Ole Kølle blev i dag ekskluderet pga. sin antidemokratiske ledelsesform. Bestyrelsesmedlem Niels Simonsen er fratrådt i samme anledning.

Ny fungerende formand er Jan Labusz og ny fungerende næstformand er Susan Lundgreen.

2014.09.14:

Underskrevet referat fra ekstraordinært landsmøde kan findes som denne PDF fil.