LPD Logo
Nyheder Sidst opdateret: fredag d. 19. april 2024

19. april 2024:
Landsmødet er nu overstået og bestyrelsen har følgende ændringer:

 1. Regnskabskontrollant Winnie Kirchheiner er blevet erstattet af Frank Johansen.
 2. 1. suppleant Brian Olsen er blevet erstattet af Michael Just Jensen.

10. marts 2024:
Rettede sidste frist for at betale kontingent for at have stemmeret på landsmødet til 31. marts 2024 da den tidligere oplyste dato, 1. april 2024, var en dag for sent.

1. marts 2024:
Der nu åbent for tilmelding til Temadage (landsmøde) 2024 i Roskilde.

Programmet findes på siden med kursusbeskrivelsen og indkaldelsen er tilgængelig ved at klikke her.

Bemærk: Der er kun stemmeret for aktive medlemmer, som har betalt kontingent senest d. 31. marts 2024.

13. februar 2024:
LPD Avisen nummer 126 fra marts 2024 er nu lagt op på siden med aviser.

26. januar 2024:
Kursus til pårørende for retspsykiatriske patienter
Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) udbyder igen i år et kursus til pårørende til retspsykiatriske patienter. Kurset er gratis og afholdes over seks gange i perioden fra marts til april og har til formål at give de pårørende faktuel viden om retspsykiatri og retspsykiatriske behandlingsforløb. Kursusfolderen kan ses lige her.

Formål og indhold
Kurset har særligt fokus på at give de pårørende faktuel viden om retspsykiatri og retspsykiatriske behandlingsforløb, for derigennem at styrke muligheden for at bidrage til retspsykiatriske patienters recoveryprocesser. På kurset behandles emner så som information om faserne i et retspsykiatrisk behandlingsforløb, rollefordelingen mellem de mange samarbejdende aktører samt dobbeltbelastning og dobbeltstigmatisering, som man kan opleve som pårørende til én, der både har en alvorlig psykisk sygdom og er dømt for kriminalitet.

Praktisk information
Kurset afholdes i Psykinfos lokaler tæt på Nørreport Station, Rosengården 14, 1174 København Ø. Alle gange kl. 17.00-19.30. Der serveres vand og kaffe/te på kurset.

Der også en A3 plakat i farver som kan printes ud og hænges op i venteværelser m.m.

Tilmelding og spørgsmål
Tilmelding foregår på mail til rhpkfr@regionh.dk senest d. 4. marts 2024. For øvrige spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte os i KFR.

10. januar 2024:
LPD Avisen nummer 125 fra december 2023 er nu lagt op på siden med aviser.

9. december 2023:
Det Psykiatriske Patientklagenævn flyttes fra Erhvervsministeriet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hele opslaget finder du her.

5. august 2023:
Der er nu åbent for tilmelding til Fortsætter 2023 i Middelfart. Programmet findes på siden med kursusbeskrivelsen.

3. august 2023:
LPD Avisen nummer 124 fra august 2023 er nu lagt op på siden med aviser.

1. marts 2023:
Der nu åbent for tilmelding til Temadage 2023 i Aalborg.

Programmet findes på siden med kursusbeskrivelsen og indkaldelsen er tilgængelig ved at klikke her.

Bemærk: Der er kun stemmeret for aktive medlemmer, som har betalt kontingent senest d. 2. april 2023.

16. august 2022:
Der er nu åbent for tilmelding til Fortsætter 2022 i Sorø. Programmet findes på siden med kursusbeskrivelsen.

16. august 2022:
LPD Avisen 121 fra august 2022 er nu lagt op på hjemmesiden.

24. juli 2022:
Hjemmesiden viser nu de links du har fulgt/besøgt med orange tekst og de links du ikke har besøgt med blå tekst.

Dette retter det problem, at det kunne være svært, at se hvilke af aviserne på siden med aviser eller lovene på siden med lovstof man havde besøgt.

Det kan være nødvendigt at trykke Ctrl-F5 (Windows og Linux) eller Command-Shift-R (Macintosh) i din browser for at genindlæse siden forfra, førend denne ændring slår igennem pga. den automatiske caching af filer i browseren.

7. juni 2022:
Referat fra Temadage 2022 (landsmøde) er nu lagt op. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt.

23. maj 2022:
LPD Avisen 120 fra april 2022 er nu lagt op på hjemmesiden.

22. april 2022:
Programmet for Temadage 2022 i Silkeborg er blevet opdateret. Det kan hentes via dette link eller på siden med kursusbeskrivelsen.

14. april 2022:
Der er nu åbent for tilmelding til Temadage 2022 (landsmøde) i Silkeborg.

Landsmødet afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 2. Formanden fremlægger LPD's beretning.
 3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger LPD's budget for næste år samt forslag til kontingent gældende for det efterfølgende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
  På valg er: Erik Dahlgaard, Britta Nielsen og Michael Just Jensen til bestyrelsen.
  På valg er: Jes Højris Hansen og Brian Olsen som suppleanter.
 7. Valg af regnskabskontrollant og suppleant.
  På valg er Winnie Kirchheiner og som suppleant Else Marie J. Rosendahl.
 8. Eventuelt

Der er stemmeret for aktive medlemmer, som har betalt kontingent senest d. 8. maj 2022.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, LPD

16. februar 2022:
Psykiatriloven er blevet ændret pr. 1. februar 2022. Du kan altid se de nyeste lovændringer ved at klikke på Dato kolonnen på siden med love.

Copyright © 1997-2024 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12