LPD Logo
Nyheder Sidst opdateret: lørdag d. 5. august 2023

5. august 2023:
Der er nu åbent for tilmelding til Fortsætter 2023 i Middelfart. Programmet findes på siden med kursusbeskrivelsen.

3. august 2023:
LPD Avisen nummer 124 fra august 2023 er nu lagt op på siden med aviser.

1. marts 2023:
Der nu åbent for tilmelding til Temadage 2023 i Aalborg.

Programmet findes på siden med kursusbeskrivelsen og indkaldelsen er tilgængelig ved at klikke her.

Bemærk: Der er kun stemmeret for aktive medlemmer, som har betalt kontingent senest d. 2. april 2023.

16. august 2022:
Der er nu åbent for tilmelding til Fortsætter 2022 i Sorø. Programmet findes på siden med kursusbeskrivelsen.

16. august 2022:
LPD Avisen 121 fra august 2022 er nu lagt op på hjemmesiden.

24. juli 2022:
Hjemmesiden viser nu de links du har fulgt/besøgt med orange tekst og de links du ikke har besøgt med blå tekst.

Dette retter det problem, at det kunne være svært, at se hvilke af aviserne på siden med aviser eller lovene på siden med lovstof man havde besøgt.

Det kan være nødvendigt at trykke Ctrl-F5 (Windows og Linux) eller Command-Shift-R (Macintosh) i din browser for at genindlæse siden forfra, førend denne ændring slår igennem pga. den automatiske caching af filer i browseren.

7. juni 2022:
Referat fra Temadage 2022 (landsmøde) er nu lagt op. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt.

23. maj 2022:
LPD Avisen 120 fra april 2022 er nu lagt op på hjemmesiden.

22. april 2022:
Programmet for Temadage 2022 i Silkeborg er blevet opdateret. Det kan hentes via dette link eller på siden med kursusbeskrivelsen.

14. april 2022:
Der er nu åbent for tilmelding til Temadage 2022 (landsmøde) i Silkeborg.

Landsmødet afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 2. Formanden fremlægger LPD's beretning.
 3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger LPD's budget for næste år samt forslag til kontingent gældende for det efterfølgende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
  På valg er: Erik Dahlgaard, Britta Nielsen og Michael Just Jensen til bestyrelsen.
  På valg er: Jes Højris Hansen og Brian Olsen som suppleanter.
 7. Valg af regnskabskontrollant og suppleant.
  På valg er Winnie Kirchheiner og som suppleant Else Marie J. Rosendahl.
 8. Eventuelt

Der er stemmeret for aktive medlemmer, som har betalt kontingent senest d. 8. maj 2022.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, LPD

16. februar 2022:
Psykiatriloven er blevet ændret pr. 1. februar 2022. Du kan altid se de nyeste lovændringer ved at klikke på Dato kolonnen på siden med love.

Copyright © 1997-2023 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12