Nyheder Sidst opdateret: fredag d. 31. marts 2023

31. marts 2023:
Region Hovedstadens Psykiatri udbyder nu et gratis kursus til pårørende for retspsykiatriske patienter:

Kurset er gratis og afholdes over seks gange i perioden fra april til juni og har til formål at give de pårørende faktuel viden om retspsykiatri og retspsykiatriske behandlingsforløb.

Vi har stor brug for hjælp til at informere eventuelle interesserede, som I møder i jeres virke som bistandsværger fx ved at videregive denne kursusfolder, der også findes på KFR’s hjemmeside. Eller ved at annoncere muligheden på jeres hjemmeside.

Formål og indhold
Kurset har som nævnt særligt fokus på at give de pårørende faktuel viden om retspsykiatri og retspsykiatriske behandlingsforløb, for derigennem at styrke muligheden for at bidrage til retspsykiatriske patienters recovery-proces. På kurset behandles emner så som information om faserne i et retspsykiatrisk behandlingsforløb, rollefordelingen mellem de mange samarbejdende aktører samt dobbeltbelastning og dobbeltstigmatisering, som man kan opleve som pårørende til én, der både har en alvorlig psykisk sygdom og er dømt for kriminalitet.

Praktisk information
Kurset afholdes i Psykinfos lokaler tæt på Nørreport station. Alle gange kl. 17.00-19.30. Der serveres sandwich, vand og kaffe/te på kurset.

Tilmelding og spørgsmål
Tilmelding foregår på mail til rhpkfr@regionh.dk senest d. 15. april 2022. For øvrige spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte undertegnede.

Maia Jørgensen
Projektleder, Cand. Mag., MPK
Direkte 29 99 78 85
Mail: maia.joergensen@regionh.dk
Web: www.psykiatri-regionh.dk/kfr

Region Hovedstadens Psykiatri
Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR)
Boserupvej 2
4000 Roskilde
Web: www.psykiatri-regionh.dk

1. marts 2023:
Der nu åbent for tilmelding til Temadage 2023 i Aalborg.

Programmet findes på siden med kursusbeskrivelsen og indkaldelsen er tilgængelig ved at klikke her.

Bemærk: Der er kun stemmeret for aktive medlemmer, som har betalt kontingent senest d. 2. april 2023.

16. august 2022:
Der er nu åbent for tilmelding til Fortsætter 2022 i Sorø. Programmet findes på siden med kursusbeskrivelsen.

16. august 2022:
LPD Avisen 121 fra august 2022 er nu lagt op på hjemmesiden.

24. juli 2022:
Hjemmesiden viser nu de links du har fulgt/besøgt med orange tekst og de links du ikke har besøgt med blå tekst.

Dette retter det problem, at det kunne være svært, at se hvilke af aviserne på siden med aviser eller lovene på siden med lovstof man havde besøgt.

Det kan være nødvendigt at trykke Ctrl-F5 (Windows og Linux) eller Command-Shift-R (Macintosh) i din browser for at genindlæse siden forfra, førend denne ændring slår igennem pga. den automatiske caching af filer i browseren.

7. juni 2022:
Referat fra Temadage 2022 (landsmøde) er nu lagt op. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt.

23. maj 2022:
LPD Avisen 120 fra april 2022 er nu lagt op på hjemmesiden.

22. april 2022:
Programmet for Temadage 2022 i Silkeborg er blevet opdateret. Det kan hentes via dette link eller på siden med kursusbeskrivelsen.

14. april 2022:
Der er nu åbent for tilmelding til Temadage 2022 (landsmøde) i Silkeborg.

Landsmødet afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 2. Formanden fremlægger LPD's beretning.
 3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger LPD's budget for næste år samt forslag til kontingent gældende for det efterfølgende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
  På valg er: Erik Dahlgaard, Britta Nielsen og Michael Just Jensen til bestyrelsen.
  På valg er: Jes Højris Hansen og Brian Olsen som suppleanter.
 7. Valg af regnskabskontrollant og suppleant.
  På valg er Winnie Kirchheiner og som suppleant Else Marie J. Rosendahl.
 8. Eventuelt

Der er stemmeret for aktive medlemmer, som har betalt kontingent senest d. 8. maj 2022.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, LPD

16. februar 2022:
Psykiatriloven er blevet ændret pr. 1. februar 2022. Du kan altid se de nyeste lovændringer ved at klikke på Dato kolonnen på siden med love.

8. december 2021:
LPD Avisen 119 er nu lagt op på hjemmesiden.

23. november 2021:
Der er nu åbent for tilmelding til Begynderkursus 2022 i Middelfart.

11. august 2021:
Der er nu åbent for tilmelding til Temadage 2021 i Ejby.

9. august 2021:
LPD Avisen 118 er nu lagt op på hjemmesiden.

6. juli 2021:
Siden med bestyrelsesmedlemmer er nu opdateret til at afspejle resultatet af det netop overståede landsmøde.

Derudover er referatet for landsmødet 2021 også lagt op.

18. maj 2021:
Kompetencecenter for Retspsykiatri har sendt LPD følgende mail med programmet (PDF) i linket nedenfor:

Kære Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark,

Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) udbyder et kursus målrettet pårørende til retspsykiatriske patienter. Kurset har til formål at styrke pårørendes mulighed for at bidrage til retspsykiatriske patienters recovery-processer.

Kurset består af fire undervisningsgange i perioden 17. - 28. september 2021, og tilmeldingsfristen er 10. august. Kurset afholdes i RHPs lokaler, Kristineberg 3, Østerbro/København (programmet er vedhæftet).

Vi har stort brug for hjælp til at udbrede viden om kurset til pårørende, der kunne være interesseret i at deltage. Vi håber derfor, at I vil hjælpe os med dette. I er meget velkomne til at dele den vedhæftede pdf, og vi sender også gerne fysiske eksemplarer af programmet.

Med venlig hilsen

Liv Os Stølan

Projektleder, cand.polit./kriminolog
Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR)
Mobil: + 45 20 28 21 97
Mail: liv.os.stoelan@regionh.dk
Web: www.psykiatri-regionh.dk/kfr

Region Hovedstadens Psykiatri
Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR)
Boserupvej 2
4000 Roskilde
Web: www.psykiatri-regionh.dk

28. april 2021:
Indkaldelse til Temadage 2021 i Ringsted findes her. Det er nu muligt at tilmelde sig.

23. april 2021:
LPD Avisen 117 er nu lagt op på hjemmesiden.

10. marts 2021:
Lovhjemmel for videomøder:

Fravigelsen af regler om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn er sket med hjemmel i bekendtgørelse nr. 2171 af 22. december 2020, som har hjemmel i § 12 d, stk. 1 og stk. 2.

Det fremgår af § 68, stk. 4 i den nye epidemilov, at regler, der er fastsat med hjemmel i bl.a. § 12 d i den ”gamle” epidemilov, ophæves den 15. april 2021 - forslag til lov om epidemier.

Epidemiloven udløb 28. februar og den nye trådte i kraft 1. marts 2021, og det er altså efter den nye lovs § 68, stk. 4, at bekendtgørelse 2171 af 22. december 2020 fortsat er i kraft.

28. december 2020:
Vores webmaster har nu tilføjet en funktion til at sortere vores lovstof efter en valgt kolonne. Dette er især nyttigt, hvis man lige skal se om der er kommet nye lovændringer siden man sidst besøgte siden: Klik blot på Dato kolonnen og lovsamlingen bliver sorteret efter aftagende dato så de nyeste love er øverst og de ældste nederst.

22. december 2020:
Der er nu kommet en rapport fra Nævnenes Hus i Viborg om Erfaringer med Virtuelle Nævnsmøder i Det Psykiatriske Patientklagenævn (PDF). Derudover er der et et følgebrev af Christian Lützen (PDF), direktør for Nævnenes Hus.

7. december 2020:
Set i lyset af den aktuelle smitte situation, hvor forsamlingsbegrænsningen på højst 10 personer er forlænget til den 28. februar, har bestyrelsen besluttet at aflyse det planlagte kursus i februar 2021.

Vi følger situationen nøje og håber det bliver muligt, at holde et arrangement i løbet af foråret.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, LPD

7. december 2020:
LPD Avisen 116 er nu lagt op på hjemmesiden.

7. oktober 2020:
Beretning og referat fra Temadage 2020 er nu lagt op. Siden om bestyrelsen er opdateret i samme omgang.

29. juli 2020:
Der er nu åbent for tilmelding til Temadage 2020.

Husk at du skal være medlem og have betalt kontingent senest 14 dage før landsmødet for at kunne stemme!

28. juli 2020:
Det nye nummer 115 af LPD Avisen er nu lagt på hjemmesiden.

Copyright © 1997-2023 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12