Nyheder fra LPD

25/6-2019:
Jobopslaget for patientrådgivere til Bornholm er nu fjernet igen.

3/6-2019:
Der er nu et jobopslag for patientrådgivere til Bornholm på forsiden af LPD-Info.dk.

13/5-2019:
Alle sider i menuen Links er dags dato blevet ajourført. Pga. en ren forglemmelse var dette ikke sket siden 2017.

8/5-2019:
Siden med bestyrelsesmedlemmer er nu opdateret til at afspejle de ændringer der kom efter temadage i Middelfart.

11/3-2019:

 1. Der er nu åbnet op for tilmelding til temadage i Middelfart. Husk at du skal være medlem for at stemme!
 2. Det nyeste nummer af LPD Avisen, nummer 112 fra marts 2019, er nu lagt op på siden med aviser.

11/12-2018:

 1. Det nyeste nummer af LPD Avisen, nummer 111 fra december 2018, er nu lagt op siden med aviser.
 2. Vi har ændret bankoplysninger: indbetalinger til LPD skal nu ske til konto 9090-0004654765 i Sparekassen Thy.

2/12-2018:

 1. Der er nu åbent for tilmelding til kurset "Begynder 2019" på kursus siden.
 2. LPDs spørgsmål til folketingets §71 udvalg og sundhedsministerens svar er nu lagt op på §71 udvalget.

1/10-2018:
Det nyeste nummer af LPD Avisen, nummer 110 fra september 2018, er nu lagt op på siden med aviser.

8/9-2018:
Der er nu åbent for tilmelding til kurset "Fortsætter 2018" på kursus siden.

27/6-2018:
LPD's mangeårige kasserer, bestyrelsesmedlem og æresmedlem Mogens Michaelsen er sovet ind i nat.

3/5-2018:
Referatet fra LPDs landsmøde i 2018 er nu tilgængeligt her.

1/5-2018:
Siden om bestyrelsen er nu opdateret så den afspejler den nye bestyrelse.

20/3-2018:
LPD tager nu imod MobilePay på nummeret 35491 (nummeret er rigtigt og vises som værende til "LPD"). Muligheden for at betale vha. MobilePay betyder at man ikke længere selv kan tilmelde sig til PBS.

Derudover er programmet for temadage i København opdateret.

15/3-2018:
 1. LPD Avisen nummer 109 (marts 2018) er nu lagt op på siden med aviser.
 2. Automatiske mails fra LPD er nu omformuleret så de er mindre forvirrende for den enkelte modtager.

5/3-2018:
Der er nu åbent for tilmelding til temadage i København fra d. 20. april til d. 22. april 2018.

10/1-2018:
Programmet for kurset Begynder i Fjeldsted er blevet opdateret så det nu er det endelige program.

29/12-2017:
Programmet for kurset Begynder i Fjeldsted i marts 2018 er blevet opdateret med Anne Siegs nye adresse.

22/12-2017:
LPD Avisen nummer 108 er nu lagt op på siden med aviser.

20/12-2017:
Bemærk venligst at formand Erik Dahlgaard er flyttet til Thyholm og kasserer Anne Sieg er flyttet til Espergærde.

17/12-2017:
Menupunktet "Bliv medlem!" er nu omdøbt til "Medlemsskab" og herunder finder du oplysninger om hvordan man melder sig ind/abonnerer, hvordan man ændrer adresse m.v. og hvordan man melder sig ud af LPD igen.

2/12-2017:
Det er nu muligt at betale kontingent vha. betalingsservice.

Vi er nu oprettet hos PBS, så du kan tilmelde din betaling hertil, så det årlige kontingent bliver trukket d. 31. januar.

Vi har indberettet oplysninger på registrerede medlemmer - dvs. kontingent for 2017 er betalt.

Hvis du tilmelder dig inden d. 14. december 2017, vil betalingen fremgå af din betalingsoversigt for januar 2018. Alternativt får du tilsendt et girokort ultimo december 2017.

For tilmelding til PBS via dit pengeinstitut/netbank skal du bruge følgende oplysninger:

PBS nr. 09066152.
Debitorgruppe 00001
Kundenr. - dit medlemsnummer som står på adresselabelen bag på LPD Avisen.

Har du problemer med oprettelse eller er du nyt medlem, bedes du kontakte kassereren.

20/11-2017:

Programmet for kurset Begynder i Fjeldsted i marts 2018 er nu lagt op som denne fil (PDF).

17/10-2017:

Den nye LPD Avis nummer 107 fra oktober 2017 er nu lagt op på denne side.

10/10-2017:

Programmet for kurset Fortsætter i Løgstør er nu lagt op som denne fil (PDF).

27/9-2017:
 1. Kurset Begynder i marts 2018 er nu åbent for tilmelding.
 2. Menupunktet Bibliotek er nu omdøbt til Guides for at understrege formålet med det.
14/8-2017:

Så er vores nye hjemmeside i luften! Den nye hjemmeside benytter en helt anden teknologi, der er langt nemmere at bruge når vi på sigt skal foretage planlagte og uventede ændringer. De nuværende ændringer er som følger:

 1. Siden er nu "responsiv": dvs. mere eller mindre anvendelig på mobiltelefoner og tablets.
 2. Hovedmenuen befinder sig nu ovenover LPD billedet. Dette er mere i tråd med moderne webudvikling.
 3. Hovedmenuen bruger nu såkaldte undermenuer - dvs. det er lettere at organisere mange sider.
 4. Alt materiale om LPD Håndbogen er blevet fjernet da denne er helt udfaset og ikke ajourføres længere.
 5. Alt materiale om LPD Panelet er blevet fjernet, så vi kan få tid og plads til andre, mere givtige projekter.
 6. Der er nu kommet et bibliotek. Med tiden vil dette forhåbentligt vokse sig stort og godt. Vi arbejder med forskellige idéer til brugbare artikler og vejledninger, og planlægger at udvide biblioteket med tiden. Har du forslag til hvad der bør være i biblioteket, så send dem gerne til vores formand.

Hvis du opdager fejl eller mangler på den nye side, så kontakt venligst vores webmaster.

28/7-2017:

Efter en lille sommerpause er LPD ved at være i arbejdstøjet igen. Foreningen har haft et forår med mange bolde i luften, med formålet at servicere medlemmer, arrangere temadag og begynde forberedelse af fremadrettede kurser. Desuden har Inge Lise Lund og Erik Dahlgaard haft en godt og konstruktivt møde med Folketingets §71 tilsyn den 23. maj. Dette møde har givet kontant udbytte med stillede spørgsmål til Justitsministeren og opklaringer på forpligtelser fra bl.a. Kriminalforsorgen i forhold til at give bistandsværger besked ved indsættelse og udskrivning. Læs nærmere på Folketingets hjemmeside og i den næste LPD avis.

Planlægning af de fremadrettede aktiviteter er igangsat. Således er der udlagt de store linjer i forhold til de næste tre arrangementer i LPD regi:

 • November 2017: fortsætterkursus i Jylland.
 • Februar 2018: begynderkursus på Fyn.
 • April 2018: temadage og landsmøde i Københavnsområdet.

På det nylige landsmøde kom der gang i et generationsskifte i bestyrelsen. Af de fire, der var på valg, blev tre poster besat af nyvalgte. Vi glæder os over, at der var god interesse for, at påtage sig et stykke arbejde i LPD`s bestyrelse, hvilket lover godt for det fremtidige virke.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig i forhold til nyvalget. Se på siden bestyrelse og se referatet fra landsmødet 2017.

Med dette vil jeg ønske alle god arbejdslyst.

Med venlig hilsen
Erik Dahlgaard
Formand

28/7-2017:

Referat fra landsmødet 2017 er nu lagt op på siden.

Copyright © 1997-2019 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12