Nyheder fra LPD

5/11-2019:
Datoerne for begynderkursus 2020 og temadage 2020 er nu fastlagte:

 1. Begynderkursus afholdes den 31. januar til 2. februar 2020.
  Kurset er for dem der ikke har været på kursus eller kun har været på et kursus.
 2. Temadage og landsmøde afholdes den 24. til 26. april 2020 på hotel Comwell Hvide Hus i Ålborg.
  Temadagene er for ansatte bistandsværger og patientrådgivere.

Program og tilmelding kommer her på hjemmesiden, så hold øje med den.

3/11-2019:

 1. Der er kommet en ny bekendtgørelse om patientrådgivere.
 2. Retsplejeloven blev ændret i september 2019.
 3. Straffeloven blev også blevet ændret i september 2019.
 4. Kursusreglerne er blevet udvidet og revideret.
 5. Der er tilføjet en side med formularer til patientklager under Guides, Klagevejledning.

10/10-2019:
Menupunktet Kurser, der førhen førte til en liste af aktuelle kurser, er nu blevet ændret til en menu med to punkter:

 1. Kursusregler - her kan man til enhver tid læse de gældende regler for LPDs kurser.
 2. Kursusoversigt - her kan man tilmelde sig et kommende kursus, hvis der er nogen.

Alle kursister bedes venligst læse Kursusreglerne, da de er blevet ændret i løbet af efteråret 2019.

30/9-2019:
Deltagerkreds på LPD’s kurser
Som tidligere oplyst har bestyrelsen besluttet, at pårørende bistandsværger udelukkende kan deltage på eet begynderkursus. Denne beslutning er, før den er offentliggjort og dermed trådt i kraft, afklaret med Justitsministeriet, som har oplyst, at de ikke har bemærkninger til denne begrænsning. Tilsvarende gælder beslutningen om, at kurser udelukkende er for bistandsværger og patientrådgiver i den danske ordning.

20/9-2019:
Det nyeste nummer af LPD Avisen, nummer 113 fra september 2019, er nu lagt op på siden med aviser.

31/8-2019:
Kasserer Anne Sieg har skiftet adresse.

30/8-2019:
Der er nu åbent for tilmelding til kurset "Fortsætter 2019" fra 4. til 6. oktober 2019 i Korsør.

I den anledning er der nogle ændringer vedrørende deltagelser i LPDs kurser:

Ændringer vedrørende adgang til LPD arrangementer

På sidste bestyrelsesmøde blev der besluttet nogle ændringer vedrørende deltagelse i kurser og temadage.

 • Eftersom der nu ikke kommer forvaringsdømte fra Grønland mere, er LPD kurser fremadrettet åbne for bistandsværger og patientrådgivere der fungerer i den danske ordning. De der fungerer i den Grønlandske ordning, skal således bruge rådgivningen fra Det Grønlandske hus.
 • Da vi har stor søgning på vores kurser, må vi prioritere de økonomiske midler. Vi tilbyder derfor fremadrettet interesserede pårørende bistandsværger deltagelse i et begynderkursus. Herudover er kurser og temadage forbeholdt listebistandsværger og ansatte patientrådgivere, da disse har flere klienter. Dvs. at pårørende bistandsværger som har været på kursus, ikke bliver tilbudt flere kurser.

Den nye ordning træder i kraft med det samme.

Hvis man som pårørendebistandsværge er medlem af LPD, kan man få råd og bistand i konkrete spørgsmål som hidtil. Her sker der ingen ændringer.

8/8-2019:
Kære kursusdeltagere,

Justitsministeriet har henover sommeren været i dialog med Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration (SAM) omkring udbetaling af kørselsgodtgørelse i forbindelse med LPD's kursusaktiviteter. Det er desværre ikke lykkedes, at finde en løsning hvor de kursister, der modtager kørselsgodtgørelse, ikke får denne kørselsgodtgørelse indberettet til SKAT.

En arbejdsgiver kan kun udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til personer med et ansættelsesforhold, og da deltagerne på LPD's kurser ikke har et ansættelsesforhold i Justitsministeriet, skal udbetalingen af kørselsgodtgørelse altså indberettes til SKAT.

Kursisterne skal i rubrik 29 på sin selvangivelse angive det beløb der er udbetalt for kørsel og gemme afregningsblanketten fra LPD som dokumentation herpå (fremover får kursister en kopi af blanketten). Rubrik 29 dækker over: ”Honorarmodtageres (fx medlemmer af bestyrelser, konsulenter, foredragsholdere mv.) udgifter til kørsel og andre udgifter, der specielt knytter sig til honorarvederlaget”, og er den rubrik kørslen trækkes ud af den skattepligtige indkomst igen, således at den bliver skattefri.

Det har ikke muligt at finde en nemmere løsning efter Justitsministeriet er overgået til nyt lønsystem. Justisministeriet beklager den lange sagsbehandlingstid. Kørsel for begynderkurset i Aalborg i marts 2019 og temadage/landsmøde i april 2019 bliver udbetalt snarest.

Anne Sieg, 7. august 2019

25/6-2019:
Jobopslaget for patientrådgivere til Bornholm er nu fjernet igen.

3/6-2019:
Der er nu et jobopslag for patientrådgivere til Bornholm på forsiden af LPD-Info.dk.

13/5-2019:
Alle sider i menuen Links er dags dato blevet ajourført. Pga. en ren forglemmelse var dette ikke sket siden 2017.

8/5-2019:
Siden med bestyrelsesmedlemmer er nu opdateret til at afspejle de ændringer der kom efter temadage i Middelfart.

11/3-2019:

 1. Der er nu åbnet op for tilmelding til temadage i Middelfart. Husk at du skal være medlem for at stemme!
 2. Det nyeste nummer af LPD Avisen, nummer 112 fra marts 2019, er nu lagt op på siden med aviser.

11/12-2018:

 1. Det nyeste nummer af LPD Avisen, nummer 111 fra december 2018, er nu lagt op siden med aviser.
 2. Vi har ændret bankoplysninger: indbetalinger til LPD skal nu ske til konto 9090-0004654765 i Sparekassen Thy.

2/12-2018:

 1. Der er nu åbent for tilmelding til kurset "Begynder 2019" på kursus siden.
 2. LPDs spørgsmål til folketingets §71 udvalg og sundhedsministerens svar er nu lagt op på §71 udvalget.

1/10-2018:
Det nyeste nummer af LPD Avisen, nummer 110 fra september 2018, er nu lagt op på siden med aviser.

8/9-2018:
Der er nu åbent for tilmelding til kurset "Fortsætter 2018" på kursus siden.

27/6-2018:
LPD's mangeårige kasserer, bestyrelsesmedlem og æresmedlem Mogens Michaelsen er sovet ind i nat.

3/5-2018:
Referatet fra LPDs landsmøde i 2018 er nu tilgængeligt her.

1/5-2018:
Siden om bestyrelsen er nu opdateret så den afspejler den nye bestyrelse.

20/3-2018:
LPD tager nu imod MobilePay på nummeret 35491 (nummeret er rigtigt og vises som værende til "LPD"). Muligheden for at betale vha. MobilePay betyder at man ikke længere selv kan tilmelde sig til PBS.

Derudover er programmet for temadage i København opdateret.

15/3-2018:
 1. LPD Avisen nummer 109 (marts 2018) er nu lagt op på siden med aviser.
 2. Automatiske mails fra LPD er nu omformuleret så de er mindre forvirrende for den enkelte modtager.

5/3-2018:
Der er nu åbent for tilmelding til temadage i København fra d. 20. april til d. 22. april 2018.

10/1-2018:
Programmet for kurset Begynder i Fjeldsted er blevet opdateret så det nu er det endelige program.

29/12-2017:
Programmet for kurset Begynder i Fjeldsted i marts 2018 er blevet opdateret med Anne Siegs nye adresse.

22/12-2017:
LPD Avisen nummer 108 er nu lagt op på siden med aviser.

20/12-2017:
Bemærk venligst at formand Erik Dahlgaard er flyttet til Thyholm og kasserer Anne Sieg er flyttet til Espergærde.

17/12-2017:
Menupunktet "Bliv medlem!" er nu omdøbt til "Medlemsskab" og herunder finder du oplysninger om hvordan man melder sig ind/abonnerer, hvordan man ændrer adresse m.v. og hvordan man melder sig ud af LPD igen.

2/12-2017:
Det er nu muligt at betale kontingent vha. betalingsservice.

Vi er nu oprettet hos PBS, så du kan tilmelde din betaling hertil, så det årlige kontingent bliver trukket d. 31. januar.

Vi har indberettet oplysninger på registrerede medlemmer - dvs. kontingent for 2017 er betalt.

Hvis du tilmelder dig inden d. 14. december 2017, vil betalingen fremgå af din betalingsoversigt for januar 2018. Alternativt får du tilsendt et girokort ultimo december 2017.

For tilmelding til PBS via dit pengeinstitut/netbank skal du bruge følgende oplysninger:

PBS nr. 09066152.
Debitorgruppe 00001
Kundenr. - dit medlemsnummer som står på adresselabelen bag på LPD Avisen.

Har du problemer med oprettelse eller er du nyt medlem, bedes du kontakte kassereren.

20/11-2017:

Programmet for kurset Begynder i Fjeldsted i marts 2018 er nu lagt op som denne fil (PDF).

17/10-2017:

Den nye LPD Avis nummer 107 fra oktober 2017 er nu lagt op på denne side.

10/10-2017:

Programmet for kurset Fortsætter i Løgstør er nu lagt op som denne fil (PDF).

27/9-2017:
 1. Kurset Begynder i marts 2018 er nu åbent for tilmelding.
 2. Menupunktet Bibliotek er nu omdøbt til Guides for at understrege formålet med det.
14/8-2017:

Så er vores nye hjemmeside i luften! Den nye hjemmeside benytter en helt anden teknologi, der er langt nemmere at bruge når vi på sigt skal foretage planlagte og uventede ændringer. De nuværende ændringer er som følger:

 1. Siden er nu "responsiv": dvs. mere eller mindre anvendelig på mobiltelefoner og tablets.
 2. Hovedmenuen befinder sig nu ovenover LPD billedet. Dette er mere i tråd med moderne webudvikling.
 3. Hovedmenuen bruger nu såkaldte undermenuer - dvs. det er lettere at organisere mange sider.
 4. Alt materiale om LPD Håndbogen er blevet fjernet da denne er helt udfaset og ikke ajourføres længere.
 5. Alt materiale om LPD Panelet er blevet fjernet, så vi kan få tid og plads til andre, mere givtige projekter.
 6. Der er nu kommet et bibliotek. Med tiden vil dette forhåbentligt vokse sig stort og godt. Vi arbejder med forskellige idéer til brugbare artikler og vejledninger, og planlægger at udvide biblioteket med tiden. Har du forslag til hvad der bør være i biblioteket, så send dem gerne til vores formand.

Hvis du opdager fejl eller mangler på den nye side, så kontakt venligst vores webmaster.

28/7-2017:

Efter en lille sommerpause er LPD ved at være i arbejdstøjet igen. Foreningen har haft et forår med mange bolde i luften, med formålet at servicere medlemmer, arrangere temadag og begynde forberedelse af fremadrettede kurser. Desuden har Inge Lise Lund og Erik Dahlgaard haft en godt og konstruktivt møde med Folketingets §71 tilsyn den 23. maj. Dette møde har givet kontant udbytte med stillede spørgsmål til Justitsministeren og opklaringer på forpligtelser fra bl.a. Kriminalforsorgen i forhold til at give bistandsværger besked ved indsættelse og udskrivning. Læs nærmere på Folketingets hjemmeside og i den næste LPD avis.

Planlægning af de fremadrettede aktiviteter er igangsat. Således er der udlagt de store linjer i forhold til de næste tre arrangementer i LPD regi:

 • November 2017: fortsætterkursus i Jylland.
 • Februar 2018: begynderkursus på Fyn.
 • April 2018: temadage og landsmøde i Københavnsområdet.

På det nylige landsmøde kom der gang i et generationsskifte i bestyrelsen. Af de fire, der var på valg, blev tre poster besat af nyvalgte. Vi glæder os over, at der var god interesse for, at påtage sig et stykke arbejde i LPD`s bestyrelse, hvilket lover godt for det fremtidige virke.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig i forhold til nyvalget. Se på siden bestyrelse og se referatet fra landsmødet 2017.

Med dette vil jeg ønske alle god arbejdslyst.

Med venlig hilsen
Erik Dahlgaard
Formand

28/7-2017:

Referat fra landsmødet 2017 er nu lagt op på siden.

Copyright © 1997-2019 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12