LPD Logo
Diverse links Sidst opdateret: onsdag d. 20. marts 2024

Nedenfor finder du forskellige links til sider på internettet der kan være gavnlige i dit arbejde:

Adresse (link) Beskrivelse
118.dk Telefonoplysning.
ast.dk Ankestyrelsen.
Borger.dk Indgang til alskens services for borgere i Danmark.
Civilstyrelsen, Retslægerådet Civilstyrelsens område for Retslægerådet.
De Gule Sider Søgning på personer og finder hurtigt rutebeskrivelser.
Det Etiske Råd Det Etiske Råd.
Familieretshuset Familieretshuset (tidligere: Statsforvaltningen i Danmark).
Ombudsmanden.dk Folketingets Ombudsmand.
Styrelsen for Patientsikkerhed Samlet klagecentral over behandlinger i det danske sundhedsvæsen.
Retsinformation.dk Alle Danmarks love (en liste af relevante love findes på siden med Lovstof).
Social- og boligstyrelsen.dk Social- og boligstyrelsen.
Ugeskriftet.dk Ugeskrift for læger.
Anklagemyndighedens vidensbase Dele af anklagemyndighedens vidensbase hvori man kan søge.
Domstole.dk: Salærer og takster Diverse takster og salærer i diverse PDF dokumenter.

Copyright © 1997-2024 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12