Diverse links

Siden blev sidst ajourført d. 28. marts 2021.

Du kan trække tabellen mod venstre for at se flere detaljer i den.

Websted Beskrivelse
www.118.dk Telefonoplysning.
Ankestyrelsen.dk Ankestyrelsen.
Borger.dk Indgang til alskens services for borgere i Danmark.
De Gule Sider Søgning på personer og finder hurtigt rutebeskrivelser.
Det Etiske Råd Det Etiske Råd.
Familieretshuset Familieretshuset (tidligere: Statsforvaltningen i Danmark).
Ombudsmanden.dk Ombudsmanden.
Styrelsen for Patientsikkerhed Samlet klagecentral over behandling i det danske sundhedsvæsen.
Retsinformation.dk Søgbart arkiv over de danske love.
Retslaegeraadet.dk Retslægerådet.
Socialstyrelsen.dk Søg f. eks. på: "dom udviklingshæmmede" og "anbragte udviklingshæmmede".
Ugeskriftet.dk Ugeskrift for læger.
Anklagemyndighedens vidensbase Dele af anklagemyndighedens vidensbase hvori man kan søge.
Østre Landsret: Takster og salærer Diverse takster og salærer fra Østre Landsret.

Copyright © 1997-2021 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12