Lovstof

Nedenfor finder du vores liste af relevant lovstof der kan læses online ved at klikke på lovens titel i kolonnen Titel.

Vi prøver at opdatere denne side hver søndag, men det kan glippe pga. travle kalendere og andre faktorer.

Siden blev sidst opdateret og nye love indarbejdet d. 10. oktober 2021.

Du kan klikke på kolonneoverskriften for at få tabellen sorteret efter det angivne felt. Hvis du kun vil se de seneste ændringer, så klik på Dato kolonneoverskriften.

Du kan trække tabellen mod venstre for at se flere detaljer i den.

Typerne af nationale regelsæt er som følger:

KodeNavnBetydning
LOVLovEt af folketinget vedtaget sæt regler for en eller flere befolkningsgrupper.
LBKLovbekendtgørelseEn ministeriel sammenskrivning af en lov og dens ændringer.
BEKBekendtgørelseEn ministeriel klarlægning af oftest tekniske detaljer i en lov.
Type Nr. Dato Titel
LOV 60 25/03-1961 Retslægerådet
LBK 145 24/02-2020 Offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven)
BEK 200 25/03-2004 Udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret
LOV 285 27/02-2021 Epidemier m.v. (Epidemiloven)
LBK 349 22/03-2013 Folketingets Ombudsmand (Ombudsmandsloven)
BEK 359 04/04-2019 Information og samtykke i forbindelse med behandling og videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.
LBK 433 22/04-2014 Forvaltningsloven
LOV 440 09/06-2004 Det Etiske Råd
LOV 502 23/05-2018 Behandling af personoplysninger (Databeskyttelsesloven)
BEK 526 23/05-2018 Betaling for meddelelse af aktindsigt efter kapitel 8 i sundhedsloven
BEK 657 28/06-2019 Ret til sygehusbehandling m.v.
LOV 706 25/06-2010 Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love
LBK 790 10/09-2002 Sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v. (Centralstyrelsesloven)
LBK 903 26/08-2019 Sundhedsloven
LBK 936 02/09-2019 Anvendelse af tvang i psykiatrien (Psykiatriloven)
BEK 947 24/09-2009 Bistandsværger
LBK 995 14/06-2018 Klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
BEK 1068 17/12-2001 Forretningsorden for Retslægerådet
BEK 1075 31/10-2019 Anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger
BEK 1077 27/10-2019 Forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn
BEK 1078 27/10-2019 Patientrådgivere
BEK 1079 27/10-2019 Tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger
BEK 1080 27/10-2019 Underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien
BEK 1081 17/10-2019 Åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele, kropsvisitation og anvendelse af kropsscannere og narkohunde m.v.
BEK 1093 11/09-2015 Samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magtanvendelse på psykiatriske afdelinger.
LBK 1121 12/11-2019 Retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (Retssikkerhedsloven)
BEK 1213 01/06-2021 Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
LBK 1270 29/11-2019 Politiets virksomhed (Politiloven)
LBK 1333 09/12-2019 Fuldbyrdelse af straf m.v. (Straffuldbyrdelsesloven)
BEK 1340 02/12-2010 Fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser
BEK 1414 10/12-2010 Personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse
BEK 1447 15/12-2010 Forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
BEK 1512 17/12-2019 Ændring af bekendtgørelse om bistandsværger
LBK 1548 01/07-2021 Social service (Serviceloven)
LBK 1647 04/08-2021 Retssikkerhed og administration på det sociale område
LBK 1835 15/09-2021 Rettens pleje (Retsplejeloven)
BEK 1840 07/12-2020 Fri proces
BEK 1841 07/12-2020 Offentlig retshjælp ved advokater
LBK 1851 20/09-2021 Straffeloven

Copyright © 1997-2021 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark - CVR 36 33 90 12